Twitter ProfielActueel: Inspirerend: Menselijke relaties als vsv-beleid. http://t.co/lGsebQWL4Y #TED Inspirerend: Menselijke relaties als vsv-beleid. http://t.co/lGsebQWL4Y #TED 29 aug 2014 10:13 2 dagen, 23 uren geleden
Onafhankelijk nieuws- en kennisplatform voor mbo-professionals
meer items1234511
20140829 Sta open voor je leerlingen en collega's.JPG
‘’Sta open voor je leerlingen en je collega’s!”
29 aug 2014
Tijdens de opening van het schooljaar in Theater aan de Parade in Den Bosch heeft algemeen directeur Jeanette Noordijk van Koning Willem 1 College een hartstochtelijk pleidooi gehouden om vooral oog te hebben en open te staan voor de leerlingen, voor de collega’s en voor de omgeving. Thema van de opening was ‘Wortels en vleugels’.
Beoordeling
Naar object
Alfa College
Opleiding Allochtone Mantelzorgers aan Alfa-college succesvol
29 aug 2014
Aan het Alfa-College ontvingen de eerste deelnemers aan de opleiding Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT) in Groningen hun theoriecertificaat. Sinds januari 2014 volgden acht allochtone mantelzorgers één keer per week les over mantelzorg en hun eigen positie hierin.
Beoordeling
Naar object
Best practices beleid in het MBO
Ministerie van OCW promoot in Profiel 'best practices'-beleid in het mbo
26 aug 2014
In samenwerking met de directie Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van OCW schenkt Profiel de komende tijd aandacht aan de visie en het rijksbeleid voor het mbo. Tevens wil OCW langs deze weg in het mbo de uitwisseling van kennis en ervaring over deze thema’s, via best practises, benadrukken én bevorderen. Via publicaties in het mbo-vakblad Profiel komt een aantal thema’s zoals de rol van de docent en nieuwe opleidingen aan bod. Met de serie gaat OCW in op de inrichting, de prestaties en de ontwikkeling van de sector naar de toekomst toe. Tegelijk wordt het belang van een constructieve en tegelijk kritische dialoog tussen Den Haag en het mbo benadrukt. In een eerste bijdrage in vakblad Profiel geeft directeur Hans Leenders zijn visie op de sector en het beleid dat daarvoor wordt ontwikkeld.
Beoordeling
Naar object
Permanente curriculumvernieuwing
Permanente curriculumvernieuwing moet mbo bij de tijd houden
26 aug 2014
Het is tijd voor een permanent college voor het mbo-curriculum. Dat schrijven adviseurs van de Onderwijsraad in mbo-vakblad Profiel van september naar aanleiding van het recente advies van de raad over het eigentijdse curriculum in het mbo. Dit college moet worden ingesteld door de overheid die een eigen verantwoordelijkheid heeft voor eigentijds onderwijs. De overheid bepaalt uiteindelijk welke vakken en leerinhouden een plaats in het formele curriculum verdienen. Ook voor meer samenhang in het curriculum en het waarborgen van doorlopende leerlijnen is een zekere mate van sturing door de overheid nodig. De raad adviseert daarom een permanent college voor het curriculum in te stellen. Dit college adviseert de minister periodiek over aanpassingen die in het formele curriculum nodig zijn. De eerste herijking van het curriculum zou speciale aandacht moeten besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden.
Beoordeling
Naar object
Reanimatielessen
Beperk reanimatielessen tot voorbereiding op een beroepsopleiding
26 aug 2014
Leerlingen in het voortgezet onderwijs leren reanimeren. Praktische wijsheid? De Nederlandse Hartstichting streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen in het voortgezet onderwijs te leren reanimeren. Zo kunnen zij levens redden. Het zou ook passen in de wettelijke opdracht van de burgerschapslessen. Met jarenlange ervaring als pedagoog en vertrouwenspersoon in het onderwijs en als voormalig lid van de ethische commissie bij een grote ziekenhuisorganisatie, vraag ik me af of dit een goede ontwikkeling is.
Beoordeling
Naar object
Onderwijshelden
Serie artikelen in mbo-vakblad Profiel: Onderwijshelden
26 aug 2014
‘Papa, wie zijn jouw helden?’ Zomaar een zondagmiddag, zomaar een vraag. Het was in ieder geval duidelijk dat dochter Lola tot de kern van haar vader wilde doordringen. En, dat deed ze. Schoorvoetend somde ik op. De rocker Arno, de choreograaf Pina Bausch en vooruit zo’n beetje iedereen die ooit op de set van Monty Python rondliep. Geheel tegen mijn verwachting in reageerde dochterlief niet in de trant van ‘uh, en wie precies? Zeker allemaal dood en begraven, ofnie pap …’, maar met een scherp ‘waarom?’.
Beoordeling
Naar object
sxc.hu: To Do, Mattox, royalty free
Organiseren kun je leren
25 aug 2014
Tips voor minder stapels en meer overzicht op de werkplek van de mbo-professional
Beoordeling
Naar object
admiraal de ruyterlaan 2_groningen.jpg
Oud-medewerkers Aldel werken via Alfa-College aan nieuwe toekomst
22 aug 2014
Na een moeilijke tijd, pakken veel oud-Aldel medewerkers de draad weer op. Begin dit jaar verloren zij hun baan na het faillissement van de aluminiumsmelterij in Delfzijl. Op zoek naar een nieuwe baan, volgt een dertigtal oud-werknemers een oriëntatiedag in het mbo om de mogelijkheden tot omscholing in de techniek te onderzoeken. Bij het Alfa-college en Noorderpoort in Groningen volgen ze workshops in elektro- en installatietechniek, mechatronica en metaal.
Beoordeling
Naar object
sxc.hu, more heat, notmyown, royaltyfree
UNETO-VNI: CO2-metingen op scholen hard nodig
20 aug 2014
UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar aanleiding van berichtgeving bij BNR Nieuwsradio over slecht functionerende ventilatiesystemen. Ook wil UNETO-VNI dat er een verplichting komt om bij nieuwbouw de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering te beproeven.
Beoordeling
Naar object
20140818 Discriminatie.jpg
OCW gaat docenten helpen discriminatie bespreekbaar te maken
18 aug 2014
Ministers Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) organiseren op korte termijn op regionaal en lokaal niveau rondetafelgesprekken over discriminatie en antisemitisme. Zij gaan in gesprek met gemeenten, scholen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om een aanpak op maat te bespreken. Een van de acties is het begeleiden van docenten om discriminatie bespreekbaar te maken.
Beoordeling
Naar object
sxc.hu: Studentroom, Swonson, Royaltyfree
Aandeel thuiswonende jongeren is in Nederland stuk lager dan in EU
18 aug 2014
In Nederland woont 1 op de 3 (33 procent) jongeren nog bij hun ouders. Dat is een stuk lager dan het Europese gemiddelde van 48 procent, zo blijkt uit gegevens van het Dublin Instituut. Bovendien steeg in Europa het gemiddelde percentage thuiswoners juist
Beoordeling
Naar object
20140814 Cover AO3004 Rekenvaardigheid.jpg
Nederland verkwanselt de kunst van rekenvaardigheid
14 aug 2014
Nederland verliest in hoog tempo zijn rekenvaardigheid. Dit terwijl, ook in deze digitale wereld, iedere burger te maken heeft met het belang om zelf te kunnen rekenen. Rekenvaardigheid moet net zo’n hoge prioriteit krijgen als kunnen lezen en schrijven in het basisonderwijs. Daarbij moeten rekenlessen al in het basisonderwijs gegeven worden door gespecialiseerde leraren, stelt wiskundige Wim Kleijne.
Beoordeling
Naar object
Fleur Suijten
4 op de 5 werknemers wil liever thuis werken
12 aug 2014
Uit onderzoek van Jobbird.com blijkt dat maar liefst 81 procent van de werknemers graag thuis zou willen werken. Op dit moment zijn er ruim 930.000 thuiswerkers in Nederland. Dit is een stijging van ruim 60.000 werknemers in een jaar tijd.
Beoordeling
Naar object
Elvis Santana
Onderzoek Kennisland: Docent is onderzoeksmoe
11 aug 2014
“In ons werk in het onderwijs laten leraren merken onderzoeksmoe te zijn.” Dat zeggen Chris Sigaloff (voorzitter) & Marlieke Kieboom (onderzoeksadviseur) van Kennisland, een denk- en doetank voor maatschappelijke vernieuwing. “Evidence-based onderzoek is het nieuwe toverwoord voor beter onderwijsbeleid.
Beoordeling
Naar object
Brauneck
Goed onderwijs vereist samenwerken
11 aug 2014
Op vrijdag 5 september houdt dr Jacqueline van Swet, lector aan het opleidingscentrum speciale onderwijszorg van Fontys Hogescholen haar lectorale rede[1]. Daarmee wordt formeel een start gemaakt met het lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken. Professioneel samenwerken met de omgeving aan ontwikkelingskansen van leerlingen’.
Beoordeling
Naar object
Pixabay.com, PublicDomainPictures, CC0
Scholieren: Schoolkantine nog niet gezond genoeg
8 aug 2014
De helft (50%) van de middelbare scholieren vindt dat hun school meer gezond eten zou moeten aanbieden. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en 7Days onder 800 scholieren. De overheidsdoelstelling 'Gezonde schoolkantine' is volgens scholieren voorlopig nog niet behaald.
Beoordeling
Naar object
www.visionfurniture.com
Docenten bevoegd en bekwaam maken in het beroepsonderwijs
8 aug 2014
Het Boss-project (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie) is een samenwerkingsverband tussen IVL (Hogeschool Rotterdam), ROC Albeda College Rotterdam, ROC Da Vinci College Dordrecht en ROC Zadkine Rotterdam. Het doel van dit project is gezamenlijk een leer- en loopbaantraject te ontwikkelen dat opleidt van student tot een beginnend docent, specifiek gericht op het beroepsonderwijs.
Beoordeling
Naar object
Piotr Menduck
MKB-metaal blijft groeien: meer bedrijven, meer banen
8 aug 2014
De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie voor het MKB-metaal laat wederom groei voor de sector zien. Dat geldt vooral voor de gerealiseerde binnenlandse afzet en de export.
Beoordeling
Naar object
Pixabay.com. Fotograaf: mojzagrebinfo
Passend onderwijs vraagt om verdere professionalisering
5 aug 2014
Met de invoering van de Wet passend onderwijs, per 1 augustus 2014, wordt ook in het mbo het noodzakelijke maatwerk voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte meer geïntegreerd in het ‘gewone’ onderwijs. Instellingen richten zich niet meer alleen op de individuele vraag van een student, maar kijken of er meer studenten zijn met een vergelijkbare ondersteuningsvraag.
Beoordeling
Naar object
Garrison Photography
MKB kan winst boeken met gericht talentontwikkelingsbeleid
4 aug 2014
Een goed personeelsbeleid en investeren in talent lonen, zo toont onderzoek. Ondernemers die strategisch nadenken over hun medewerkers worden daarvoor beloond. Ze weten ook waar ze over vijf jaar willen staan, en wat voor medewerkers en vaardigheden bij die toekomst passen
Beoordeling
Naar object
Gokhan Okur
Persoonlijkheid belangrijkste competentie in uitoefenen functie
4 aug 2014
De competentie ‘persoonlijkheid’ (zelfstandigheid, initiatief, creativiteit, aanpassingsvermogen en nauwkeurigheid, zorgvuldigheid) wordt door MBO-BOL gediplomeerden structureel het belangrijkst gevonden voor het goed uitoefenen van hun functie.
Beoordeling
Naar object
pixabay.com: Publicdomainpictures
LSVb: leenstelsel leidt in Engeland en Schotland tot excessen
1 aug 2014
De studiefinanciering is zowel in Engeland als in Schotland groot nieuws. In Engeland wordt de hoogte van het collegegeld losgelaten, mits de universiteiten studieleningen van de overheid overnemen. In Schotland wordt gepleit voor herinvoering van studiebeurzen nadat de studieschulden afgelopen jaar met 58% zijn gestegen. De LSVb is geschrokken van deze ontwikkelingen en roept de politiek op om af te zien van de onhoudbare plannen voor een leenstelsel in Nederland.
Beoordeling
Naar object
ROC Leiden
Technische opleidingen ROC Leiden in de lift
30 jul 2014
De technische opleidingen Mechatronica en Middenkader engineering bij ROC Leiden zitten in de lift. Mechatronica, een combinatie van electrotechniek, werktuigbouwkunde, installatietechniek en technische informatica (ICT), had een jaar geleden 143 studenten. Voor komend studiejaar staat de teller op 173. Dat is een stijging van bijna 21%.
Beoordeling
Naar object
Foto: Ian Fain
Vraag naar afgestudeerden met ICT-diploma neemt toe
29 jul 2014
De instroom van studenten in ICT-opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Om jongeren te enthousiasmeren voor de ICT is de campagne Geef IT Door gelanceerd op het Segbroek College in Den Haag. De campagne is een gezamenlijk initiatief van Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, CIO Platform, DHPA en VHTO.
Beoordeling
Naar object
jobbird.com
Banenverlies stijgt voor MBO'er
28 jul 2014
Het aantal MBO'ers zonder baan stijgt schrikbarend! In 2008 was 5% van de MBO-afgestudeerden werkloos. In 2013 was dit verdrievoudigd naar 15%, blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).
Beoordeling
Naar object
7-bericht-28-7--2.jpg
ICT Testcentrum Albeda College staat 2e op wereldlijst
28 jul 2014
Het ICT Testcentrum van de branche Techniek & ICT van het Albeda College is op de tweede plaats geëindigd in het internationale Certify 2014 programma van softwarereuzen Microsoft en Prometric. De prijs is toegekend op basis van criteria als klanttevredenheid, zorgvuldigheid en toename van de hoeveelheid afgenomen examens. Als prijs ontvangt het ICT Testcentrum een geldbedrag. Dit geldbedrag zal worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Beoordeling
Naar object
A+O Metalektro
Positieve arbeidsmarktontwikkelingen in de metalektrosector
28 jul 2014
Na een aantal jaren van dalende omzet in de metaal- en elektrotechniek groeide de omzet in de metalektrosector weer. In het kielzog van de stijgende omzet ontwikkelden diverse arbeidsmarktindicatoren zich in de Metalektro eveneens positief.
Beoordeling
Naar object
Foto RVD
Dag van nationale rouw ter herdenking slachtoffers vliegramp
23 jul 2014
Minister-president Rutte heeft woensdag 23 juli 2014 tot dag van nationale rouw verklaard. Op deze dag komen de eerste slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne om 16.00 uur aan in Eindhoven, in bijzijn van nabestaanden. Verder zijn aanwezig Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, minister-president Rutte en vice-minister-president Asscher.
Beoordeling
Naar object
15_Energiedrank_1184390_72579423_groot.jpg
Mini-conferentie vsv mbo Utrecht: Minder uitval moet je willen!
21 jul 2014
Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verbinding.
Met deze kernwaarden organiseerde MBO Utrecht een mini-conferentie rond het thema voortijdig schoolverlaten. (VSV).
Beoordeling
Naar object
halfstok-v-j-304x203px.jpg
Vlag bij ministerie van OCW halfstok
20 jul 2014
In verband met de vliegramp in Oekraïne waarbij 193 Nederlandse slachtoffers zijn te betreuren, wapperen sinds vrijdag 18 juli vanaf alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid de Nederlandse vlag halfstok, ook bij het ministerie van OCW.
Beoordeling
Naar object
Foto: Graafschap College
Drie keer links is ook rechtsaf: Graafschap College eigenzinnig en succesvol
17 jul 2014
Op 1 augustus a.s. gaat in het kader van het landelijke mbo-actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) in het mbo een aantal maatregelen in. Het Graafschap College informeert in een extra notitie ‘Focus op Kr8’ hoe in Doetinchem de maatregelen van FoV worden geïmplementeerd. De notitie geeft een beeld van een krachtsinspanning van formaat van mens en organisatie.
Beoordeling
Naar object
Foto: Mateusz-Stachowski
Zestig procent Nederlanders zeer gelukkig met huidige baan
17 jul 2014
Maar liefst 59 procent van de werkenden in ons land denkt op dit moment de perfecte baan te hebben, 68 procent vindt dat z’n job op dit moment zelfs perfect aansluit op de genoten opleiding; mensen in de collectieve sector en bij de overheid nog meer: 82 procent.
Beoordeling
Naar object
Minister Jet Bussemaker (OCW)
Mbo-techniekonderwijs krijgt € 75 miljoen
15 jul 2014
Vanaf 2015 krijgt het middelbaar beroepsonderwijs structureel € 75 miljoen extra om technische opleidingen te bekostigen. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend. Hierdoor kunnen Regionale opleidingencentra (ROC), agrarische opleidingencentra (AOC) en (kleine) vakinstellingen hun techniekonderwijs verder ontwikkelen.
Beoordeling
Naar object
ROC van Twente
MZ3.0 biedt nieuwe, toekomsgerichte OR-opleidingen
15 jul 2014
Consortium MZ3.0, waarin ROC van Twente, hogeschool Windesheim, BMC en Moovs participeren, investeert in opleidingstrajecten voor ondernemingsraden en onderzoek naar andere vormen van medezeggenschap. De vier partners bundelen hun kennis van beroepsonderwijs, bedrijfsvoering, strategische gedragsverandering en organisatieontwikkeling in een innovatieve aanpak van de opleidingstrajecten en onderzoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap voor maatwerktrajecten. De opleidingen worden modulair en op maat gemaakt aangeboden op mbo- en (post) hbo-niveau. Er is een digitale omgeving gecreëerd waardoor leren op afstand mogelijk is.

Beoordeling
Naar object
Foto: ouroceanschallenge
Toevloed aan ideeën voor schone oceaan en duurzame industrie
15 jul 2014
Our Oceans Challenge, het internationale online brainstormplatform voor schone en gezonde oceanen; sinds enkele weken actief en succesvol. De toestroom op het platform heeft geleid tot een bruisende online community waarbinnen bijna 300 deelnemers ideeën en concepten delen en door ontwikkelen.
Beoordeling
Naar object
Ministerie_OCW.jpg
Akkoord kabinet en mbo: €272 miljoen extra voor beter beroepsonderwijs
14 jul 2014
Meer mogelijkheden tot eigen ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van mbo-leraren, betere kwaliteit van stages, meer aandacht voor toptalent en minder voortijdig schoolverlaters in het beroepsonderwijs. Het kabinet en de MBO Raad hebben een principeakkoord bereikt over een toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs.Doel van de afspraken is verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan mbo-studenten, zodat zij meer worden uitgedaagd en beter worden voorbereid op wat de regionale arbeidsmarkt van hen vraagt. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is loopt op tot €272 miljoen in 2017.
Beoordeling
Naar object
mbo Amersfoort - Okhuijsen
Bezuiniging: kenniscentra halveren aantal bedrijfsbezoeken
12 jul 2014
Het kabinet nam in het regeerakkoord van oktober 2012 op dat de uitvoering van wettelijke taken door zeventien Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zou worden samengevoegd in een organisatie, Samenwerking Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs (SBB). De overdracht van de uitvoering van wettelijke taken naar SBB zal op 1 augustus 2015 formeel zal plaatsvinden. De Kenniscentra zullen op 1 januari 2015 een bezuinigingsronde doorvoeren van 40 miljoen.
Beoordeling
Naar object
computer-woman-2-web.jpg
Aantal vrouwelijke zzp’ers daalt fors
10 jul 2014
Voor het eerst in jaren is het aantal zzp’ers afgenomen, telde Nederland eind 2013 nog 794.000 zzp’ers. Na het eerste kwartaal stond de teller op 791.000, een daling van 3.000 zzp’ers. De daling van het aantal zzp’ers is voor rekening van de vrouwelijke zelfstandigen.
Beoordeling
Naar object
Wikipedia
Studenten Windesheim ontwikkelen interactieve lesactiviteiten techniek
9 jul 2014
Studenten van de lerarenopleidingen van Windesheim ontwikkelden in de minor Leren & ICT interactieve lesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs. De studenten werkten nauw samen met Windesheimstudenten Informatica, studenten Grafische Vormgever van het Cibap en middelbare scholen en bedrijven in Zwolle en omgeving.
Beoordeling
Naar object
MinSZW
Asscher: geen islamitische infiltratie in onderwijs
8 jul 2014
Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er geen sprake van Islamitische infiltratie in het Nederlands onderwijs. Dat antwoordde hij op 8-7 op vragen van PVV Kamerleden. De minister: “Leerlingen, ouders, docenten en anderen kunnen onder meer contact opnemen met de Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over vermeende discriminatie en radicalisering. Vanuit de inspectie zijn geen aanwijzingen gekomen dat er in het Nederlandse onderwijs op dit moment sprake is van de door u aangehaalde islamitische infiltratie door radicale moslims wat mogelijk kan leiden tot discriminatie en radicalisering. Wel nemen wij de signalen in de samenleving zeer serieus en tonen we onze betrokkenheid door scholen hierin te ondersteunen met bijvoorbeeld expertise en advies.’’
Beoordeling
Naar object
meer items1234511
Pro-Meetings
 
Laatste nieuws
 
Personalia MBO
 
Column
 
Profiel vakblad
 
AO Boekjes
 

Jaargang 2014, editie september

© Profiel Producties | Contact
29 aug 2014 ‘’Sta open voor je leerlingen en je collega’s!” Naar object
29 aug 2014 Opleiding Allochtone Mantelzorgers aan Alfa-college succesvol Naar object
26 aug 2014 Ministerie van OCW promoot in Profiel 'best practices'-beleid in het mbo Naar object
26 aug 2014 CvB Scalda krimpt Naar object
1 jul 2014 Martijn van Embden directeur CIOS Haarlem en Hoofddorp Naar object
12 jun 2014 Fridse Mobach wordt bestuurder bij Carmel Naar object
Alisa Lalicic
26 aug 2014 | Alisa Lalicic Perfect match
Naar object
Ben C.jpg
9 jul 2014 | Ben Claessens Wat belichaamt een mbo-docent bij een diploma-uitreiking?
Naar object
Rekenen is (g)een verloren basisvaardigheid
Cover 3004
3004 | € 4,50
Naar object
Pro-meetings Trends in de opvoedingscontext en de effecten en uitdagingen ervan voor het mbo Deze Pro-meeting focust op de verbinding tussen de thuissituatie en het mbo. Wat speelt er thuis in het leven van de mbo-student en welke invloed heeft dat op het onderwijs en de school- of stagesituatie? Welke bagage brengen studenten mee 2 dec 2014 0:00 - geleden Praktisch en motiverend vsv-beleid Praktisch en motiverend vsv-beleid Roc&rsquo;s en aoc&#39;s hebben de opdracht het percentage voortijdig schooluitval (vsv) van studenten in het mbo terug te brengen. Aandacht voor samenhang in beleid en individuele begeleiding zijn belangrijke sleutels in de preventie van vsv.&nbsp; 18 nov 2014 0:00 - geleden Borging van examenkwaliteit in de beroepspraktijk <strong>Locatie</strong>: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort 18 sep 2014 0:00 5 dagen geleden